اخبار

٢٢ مرداد ١٣٩٦

لزوم توجه به کسب و کارهای عمودی

لزوم توجه به کسب و کارهای عمودی

امروزه اینترنت اشیاء در حال تبدیل شدن به حرف اول تحول هوشمند دیجیتالی در همه صنایع و کسب و کارها و تمامی سطوح زندگی شخصی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی تبدیل می باشد. و انتظار می رود که کسب و کارهای سنتی یا در حال‌گذار، نوعی پوست‌اندازی اساسی داشته باشند و نسل جدیدی از کسب و کارها تحت عنوان کسب و کارهای عمودی شکل بگیرد. . به بیانی ساده تر اینترنت اشیاء نقطه تمایزی در این دو نسل از کسب و کار می باشد.هوشمند سازی در تمام چرخه کسب و کار وارد شده و فضای کسب و کار جدید همان فضای کسب و کار عمودی خواهد بود. با توجه به اهداف و سیاست های تدوین شده در برنامه اجرایی دولت محترم طی ٤ سال آینده توجه به زیرساخت اجرایی کسب وکارهای جدید حیاتی می باشد و عملا می توان به بخش مهمی از زمینه های تحقق شغل پایدار دست یافت.

اداره کل نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ذیل معاونت فناوری و فناوری وزارت مذکور ، تلاش برای تحقق امو سیستم نوآوری را یکی از رسالت های جدی خود دانسته و در حال برنامه ریزی و اجرای اقدامات پایه ای در این حوزه می باشد.

ارسال نظر

نظر خود را وارد کنید