سوابق علمی

سوابق تحصیلی
  • دیپلم : ریاضی فیزیک ؛ سال ١٣٧٣ ؛ دبیرستان نمونه ٢٩ آبان شهرستان ساری

  • کارشناسی : مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ؛ سال ١٣٧٨ ؛ دانشگاه آزاد اسلامی

  • کارشناسی ارشد: مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته ؛ سال ١٣٨٩ ؛ دانشگاه آزاد اسلامی

  • دکتری: علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات ؛ دانشگاه تهران

 

سوابق پژوهشی و فرهنگی
  • دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات، دانشگاه تهران ؛ ١٣٩٥ ؛ جزیره کیش

  • عضو کمیته راهبری هفتمین جشنواره ملی فاوا ؛ ١٣٩٦ ؛ تهران

  • استادراهنما آموزشی وپژوهشی در رشته کامپیوتر درمرکزآموزش عالی امام محمد باقر(ع) ساری ؛ ١٣٧٩

  • عضو کمیته علمی جشنواره نظام اداری الکترونیکی، ١٣٩٤ ، تهران

  • عضو کمیته اجرایی سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و تجارت الکترونیکی ، ١٣٨٩، تهران