پرسش و تدبیر

١٨ آبان ١٣٩٣

برای طراحی یک اکو سیستم نوآوری موفق در کشور با رویکرد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چه مواردی را به عنوان الزام پیشنهاد می کنید؟

سلام لطفا نظر خود را مرقوم بفرمائید

ارسال نظر

نظر خود را وارد کنید