یادداشت ها

١٧ مرداد ١٣٩٦
پیام تبریک به  مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک به مناسبت روز خبرنگار

توسعه و تکامل دانش مدیون پل ارتباطی است که خبرنگاران با صداقت و شهامت و تیزبینی خود ایجاد می کنند. در عصر ارتباطات با در هم شکستن مرزهای دانش و تکنولوژی، مرزهای ارتباطی و رسانه ای نیز به همت طلایه داران رسانه ای برداشته و فضای مجازی مسیری بهینه تر و سریع تر برای انتشار و اطلاع رسانی بدل شده است. ام ...