اخبار

٢٢ مرداد ١٣٩٦
لزوم توجه به کسب و کارهای عمودی

لزوم توجه به کسب و کارهای عمودی

امروزه اینترنت اشیاء در حال تبدیل شدن به حرف اول تحول هوشمند دیجیتالی در همه صنایع و کسب و کارها و تمامی سطوح زندگی شخصی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی تبدیل می باشد. و انتظار می رود که کسب و کارهای سنتی یا در حال‌گذار، نوعی پوست‌اندازی اساسی داشته باشند و نسل جدیدی از کسب و کارها تحت عنوان کسب و کارهای عمودی شکل بگیرد

١١ مرداد ١٣٩٦
گزارش شاخص جهانی نوآوری 2017 منتشر شد

گزارش شاخص جهانی نوآوری ٢٠١٧ منتشر شد

رتبه جهانی نوآوری کشور ایران با سه پله صعود نسبت به سال گذشته، از رده ٧٨ به ٧٥ رسیده است. و این در حالی است که بیشترین صعود ایران در بین ارکان مختلف نسبت به سال گذشته در رکن خروجی های دانشی و فناورانه با ١٨ پله صعود رخ داده و بیشترین تنزل جایگاه آن در رکن پیچیدگی بازار با ١٠ پله نزول رخ داده است. علاوه بر آن، ایران در ارکان نهادی، سرمایه انسانی و تحقیقات و خروجی های هوشمند پیشرفت و در ارکان زیرساخت ها و پیچیدگی کسب و کار پسرفت داشته است.

٠٨ مرداد ١٣٩٦
راه اندازی اولین پارک تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

راه اندازی اولین پارک تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

روز هشتم مرداد ماه افتتاح رسمی اولین پارک تخصصی فاوا در کشور صورت پذیرفت. این پارک با همت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری تمامی سازمانها و پژوهشگاههای وزارت مذکور و دانشگاه تهران در استان البرز و منطقه گرمدره به بهره برداری رسیده است.